لادن کریم آقایی

۲۰سال در حوزه مراقبت‌های پوستی فعالیت دارم، مدرس رسمی سازمان فنی حرفه‌ای دارای مدرک مربیگری گرید Aازکلینیک خانم دکتر سلیمی،دارای مدرک موسسه آموزشی علمی کاربردی وزارت صنعت، دارای مدرک DBA ارائه تخصصی ترین خدمات پوستی روز دنیا با برترین برندهای روز دنیا
استان بوشهر. شهرستان جم، بلوار ولیعصر. خیابان خبرنگار. سالن زیبایی دلسا