فرشته نادری

فرشته نادری هستم از هنرجویان مربیگری گرید A آکادمی خانم مژده سلیمی متولد زمستان اسفند حوالی عید سال ۶۱ مامان یه دختر زیبا هستم به اسم جانا و یک اسکین تراپیست با سالها تجربه در لاین های درمانی پوست چرب و جوانساز و مراقبت درمانی هنرمندان چون خانم فریبا نادری خواهر گلم خانم نرگس محمدی خانم قلی خانی خانم رزرصوی خانم ساراوالیانی خانم پردیس پورعابدینی خانم بیتا معیریان و درمجموعه پزشکی کنار دو پزشک زیبایی بنام و کاربلد هستم خانم دکتر نغمه مشتاقی و دکتر زهراشیخ حسنی مجموعه کامل و توانا دوره های گذرانده شده در آکادمی خانم مژده سلیمی ورکشاپ یک روزه و دوره نیمه خصوصی و مربی گری گرید a وتمامی وبینارها
آدرسی ارائه نشده است