سوسن تقوی زاده

سوسن تقوی زاده هستم متولد 1346/4/2 صادره از تهران مدرک پاکسازی. پوست و مدرک مربیگیری پوست از آکادمی استاد سلیمی عزیز ودارای مدرک دستیاری پزشکی وسرتیفکت های مختلف در زمینه پوست دارم در حال حاضر مشغول آموزش پوست با مدرک رسمی فنی حرفه ای برای هنرجویان هستم و ارائه خدمات پوست در منطقه شهرک غرب ایران زمین از سال 1397 کارم رو شروع کردم
تهران، شهرک غرب، ایران زمین، گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه 4، واحد 12، آموزشگاه مراقبت و زیبایی