نمونه کارهای قبل و بعد از خدمات انجام شده در حوزه اسکین کر در کلینیک استاد مژده سلیمی. 

جهت مشاهده نمونه کار ها در حالت قبل و بعد می بایست اسلایدر وسط تصاویر را به راست و چپ کشیده و مقایسه نمایید.